30.06.16

ICV participa a la XXII trobada del Foro de São Paulo

Les forces polítiques d’esquerres d’Amèrica Llatina i el Carib debaten sobre com adaptar-se, preservar i ampliar els assoliments dels governs progressistes i d’esquerres a la regió

Lluís Camprubí en un dels debats del Foro de Sao Pablo

El responsable de política europea i internacional, Lluís Camprubí, ha participat aquest any en la XXIIa edició de la reunió anual del Foro de São Paulo, que ha tingut lloc a la ciutat de San Salvador (República del Salvador). Aquest Foro, que ha tingut lloc entre els dies 23 i 26 de juny, és l’espai unitari de trobada i diàleg plural de totes les forces polítiques d’esquerres d’Amèrica llatina i el Carib amb l’objectiu de compartir reflexions, reptes, estratègies per als objectius comuns i alhora seguir actualitzant eines per confrontar el neoliberalisme i l’imperialisme.

 

Camprubí, que ha assistit tant en el debats com en reunions bilaterals amb diverses delegacions de partits per tal d’intercanviar visions sobre les situacions als respectius països, ha explicat que enguany les discussions han estat centrades en els reptes de les forces polítiques que formen parts dels governs de la regió. “Els debats han partit d’una preocupació central: com adaptar-se, preservar i ampliar els assoliments dels governs progressistes i d’esquerres a la regió en un context econòmic negatiu i de reflux polític”, ha assegurat.

 

Des d’aquesta premissa, ha dit, les discussions s’han concretat en tres eixos: com mantenir el suport social als projectes de transformació representats; en segon lloc, com fer front als atacs de les dretes a tots nivells; i finalment, quin projecte polític-econòmic-social compartit es vol per al continent.

 

Respecte a la primera qüestió, una de les idees més remarcades estava en el propi lema del Foro: “El poder popular asegura la victoria”, és a dir, la necessitat que sigui el propi teixit social i popular el que assumeixi com a propis els assoliments institucionals, i per tant senti que formen part dels seus interessos i els pugui defensar quan calgui. Alhora s’hi han fet sentir reflexions autocrítiques, com per exemple sobre ser més efectius en la lluita contra la corrupció i millorar els vincles entre la societat, les forces polítiques i les institucions.

 

Sobre la segona qüestió, hi havia unanimitat en que les forces de dretes han intensificat en els diferents països els atacs per desestabilitzar, deslegitimar i canviar els governs de progrés. Es constatava el salt qualitatiu en l’ús de tots els instruments necessaris per part de les forces reaccionàries, ressaltant l’ús del poder judicial per expulsar presidents i l’ús dels mitjans de comunicació afins -tradicionals i digitals- per tal d’anar creant sostingudament els estats d’ànims col.lectius propiciatoris. En aquest sentit el president del Salvador, Salvador Sánchez Cerén, expressava a la cloenda: "Lo que la derecha no tolera es que los gobiernos de izquierda trabajemos por reducir la brecha de la desigualdad y lograr justicia social. No soporta constatar el desarrollo que los pueblos de América Latina han alcanzado con los gobiernos de izquierda”. El Foro ha expressat solidaritat amb tots els governs que amb menor o major grau estan rebent atacs no democràtics i en especial ha estat unànime i contundent la solidaritat amb Dilma Rousseff i la denúncia del cop institucional que està patint Brasil.

 

Pel què fa al tercer eix, al voltant de la definició d’un projecte polític-econòmic-social compartit pels partits i que pugui ser útil al conjunt del continent, es constata que cal avançar i anar plantejant una alternativa sòlida, i no únicament limitar-se a oposar-se al neoliberalisme. En expressió d’un delegat “Debemos repensar todas la relaciones del cuadrado que forman Estado-sociedad-mercado-ambiente”. Sabent però de les múltiples especificitats, després d’un primer intercanvi d’opinions, es valora que amb els temps necessaris i atenent la diversitat de realitats als països, es vagi avançant en aquest debat en properes edicions.

 

S’han mostrat en tot moment  preocupades pels impactes del Brexit i de l’auge de forces de dreta extrema a Europa, així com molt interessades en l’experiència i reptes d’Unidos Podemos i En Comú Podem. Un diàleg ric sobre els processos d’integració a ambdós continents ha permès evidenciar que tot i les diferències, la preocupació central en ambdós casos gira al voltant de la necessitat que signifiqui una ampliació democràtica.