18.04.10

ICV-Vallromanes, proposa ampliar la comunicació PEATONAL

Torre Tavernera/Can Corbera - Nucli urbà

La modificació del PUNT 2 del P.O.U.M. de Vallromanes, projecta la construcció d'una vorera que comuniqui Can Corbera amb la Rotronda de la Carretera BP 5002, a través del C/Afores que atravessa el Camp de Golf.(foto portada, en color vermell)

ICV-Vallromanes, ha proposa't ampliar aquest projecte ja què, el projecte de l'Ajuntament només es limita fins la actual Rotonda i manca comunicació continuada amb el poble.(S'adjunta plànol de proposta presentada, en color blau cel. Vermell és projecte de l'Ajuntament)

No obstant, hem presentat la nostre preocupació envers aquest projecte ja que, deixa el final de la vorera arran de la Rotonda i la possible comunicació peatonal, seria a través de la actual carretera BP-5002. Aixó vol dir que és molt possible que s'hagi de projectar el primer semàfor de Vallromanes, per tal d'aturar vehícles per al moment que hi hagi peatons.

Fa anys es comentava (dins d'una de les nostres propostes) unir aquestes urbanitzacions per sota l'actual pont de la Riera de Vallromanes cosa que, augmentaria la seguretat peatonal si es fes una obra adequada i adaptada a la riera i a l'accés peatonal.

 

*S'adjunta arxiu en documents de la modificació daquest Punt del POUM

David Carrillo

President ICV-Vallromanes