21.12.13

Iniciativa no participarà més a la Comissió pels desnonats de Figueres

El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds- Entesa (ICV-E) a l'Ajuntament de Figueres anuncia que no participarà més a la Comissió Tècnicopolítica i Social d'Atenció als Afectats pels Desnonaments.

ICV-E deixa aquesta comissió perquè ha quedat demostrat que no serveix per res, i a més és un fre a la recerca de solucions.
Per ICV-E, les solucions per a les famílies desnonades (o que arriben a un acord de dació en pagament) no han de passar per una comissió que ha demostrat ser inoperativa i que de moment només ha servit per crear titulars per la premsa, quan realment la tasca política ha sigut més que deficient. Sense anar més lluny, en el últims dotze mesos, el govern no ha sigut capaç de fer efectiva la compra de pisos per posar a lloguer social, un compromís que constava en el pressupost d'aquest 2013 amb una partida aprovada per un valor total de 300.000 €.
Des d'ICV-E volem deixar clar que continuarem, com hem fet fins ara, fent propostes destinades a garantir a tothom el dret a l'habitatge i a trobar solucions efectives per a les persones en risc de ser desnonades.