29.02.16

Janet Sanz prioritza a rehabilitació urbana com a eina per revertir desigualtats, iniciar la transició energètica i generar ocupació digna

En total, l’Ajuntament preveu invertir 236M€ durant el mandat en mesures de rehabilitació d’edificis i habitatges, eficiència energètica i rehabilitació integral de l’espai públic

Plaques solars instal·lades a la teulada d'un edifici

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha explicat avui l’estratègia que seguirà l’Ajuntament per promoure la rehabilitació urbana i que recull les actuacions i accions a realitzar durant el mandat en el marc de tres àmbits: el social, el mediambiental i l’econòmic. La rehabilitació com a instrument de transformació transversal Barcelona, ha dit Sanz, està compromesa amb la ciutadania i amb aquelles polítiques que fomenten, promouen i defensen un model de ciutat on les persones puguin dur una vida digne emmarcada en un àmbit just, eficient i sostenible. Per això, ha dit, el consistori prioritzarà la rehabilitació urbana com eina per revertir les desigualtats, iniciar la transició energètica i generar ocupació digna. En total, l’Ajuntament preveu invertir 236M€ durant el mandat en mesures de rehabilitació d’edificis i habitatges, eficiència energètica i rehabilitació integral de l’espai públic.

“Estem plantejant una manera diferent de veure la ciutat i concebre les actuacions que hi desenvolupem de manera integral des de la perspectiva dels edificis i l’espai públic”, ha afegit, sota un únic objectiu: com millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.  Així, l’estratègia 2016-2019 vol millorar les condicions d’habitabilitat, augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible i promoure les energies renovables, l’ocupació i l’economia local. Així mateix, promou el desenvolupament de polítiques de transició energètica que permetin a la ciutat reduir la dependència dels combustibles fòssils, disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i disminuir les emissions de contaminants atmosfèrics. I pretén fomentar l’activitat econòmica del sector vinculat a la rehabilitació, tot generant ocupació digna i promovent l’economia local

Objectius fonamentals

L’estratègia de rehabilitació implica la necessitat d’actuar transversalment a través de diverses àrees per assolir els objectius marcats. Es tracta, doncs, de millorar les condicions d’habitabilitat per a tothom, augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible, promoure les energies renovables, fomentar l’activitat econòmica local vinculada al sector i garantir la qualitat i seguretat del patrimoni arquitectònic.

 El pla d’acció, presentat conjuntament amb el PSC, s’ha treballat conjuntament amb l’associació Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), que aglutina diverses entitats encapçalades pel consistori –col·legis professionals i gremis del sector, de l’àmbit acadèmic i veïnal– i pretén impulsar i donar a conèixer la feina feta a la ciutat en el camp de la rehabilitació. 

Per tot plegat, l’Ajuntament llançarà la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges pel 2016, que preveu arribar a 80.000 pisos i inclou com a novetats barems socials i ajuts a obres interiors