24.05.13

Joan Saura presenta una llei de llibertat religiosa al Senat

Segons el text presentat pel senador ecosocialista la llei educativa del PP no seria vàlida

El president d'ICV i conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, durant una roda de premsa al faristol del Parlament

El senador d'ICV, Joan Saura, ha presentat en el registre del Senat una Proposició de Llei de Llibertat Ideològica, Religiosa i Cultural que pretén desenvolupar l'article 16 de la Constitució en tota la seva amplitud i ser extensiva, sensible i equitativa respecte a totes les opcions de pensament. Segons Saura, la llei del 1980 està superada per una societat secularitzada i àmpliament plural en qüestions ideològiques i religioses per la qual cosa proposa "la denúncia dels acords de l'Estat Espanyol amb la Santa Seu i la derogació de les lleis on s'aproven Acords de Cooperació de l'estat espanyol amb diverses comunitats religioses".

De la mateixa manera, segons el text proposat, la Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE)  no seria vàlida perquè Saura proposa establir que "cap menor serà obligat a instruir-se en una religió o en un sistema de conviccions" així com que "el menor estarà protegit front a qualsevol forma de discriminació o segregació per motius ideològics o religiosos".

Pel que fa als poders públics, la proposició de llei estableix el principi bàsic aconfessionalitat i l'eliminació de tota posició de preeminència institucional a cap comunitat religiosa. "L'Estat no subvencionarà a associacions religioses ni a entitats vinculades a comunitats religioses que hauran de ser finançades mitjançant els seus propis recursos", diu l'articulat de la llei que també remarca que els representants polítics i de l'Administració actuaran seguint un codi de conducte que es derivi del principi d 'aconfessionalitat de l'estat.

Per tant, la llei també proposa que durant la celebració d'actes públics, els representants de les comunitats religioses seran considerats representants de la societat civil, i que no es puguin al·legar motius de pensaments o de creences per impedir l'exercici de qualsevol feina o activitat o en l'exercici de càrrecs o funcions públiques ni tampoc en l'àmbit de les relacions laborals.