14.03.13

Laia Ortiz ha presentat una proposició no de llei sobre l'obligatorietat del casc als ciclistes per debatre a la Comissió de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible del Congrés.

ICV-EUiA insta al Govern a eliminar l'obligatorietat del casc per a ciclistes a les vies urbanes, com preveu la futura reforma del Reglament i exigeix que es promogui l'ús de la bicicleta i la mobilitat sostenible.

Laia Ortiz ha presentat una proposició no de llei sobre l'obligatorietat del casc als ciclistes per debatre a la Comissió de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible del Congrés.

El Govern central està preparant la reforma del Reglament General de Circulació on vol introduir l'obligatorietat de l'ús del casc als i les ciclistes en tot tipus de vies. Aquesta qüestió ha estat forçament criticada per les organitzacions d'usuaris i associacions com ConBici, tenint en compte que en l'àmbit europeu l'European Cyclist Federation també critica aquesta mesura en vies urbanes i està demostrat que no augmenta la seguretat de les persones, ja que provoca l'efecte contrari al fer reduir el nombre de ciclistes a les vies urbanes i també fa fracassar els sistemes de transport públic de bicicletes.