09.01.15

L'Ajuntament del Prat destina més de 240.000€ a subvencionar projectes educatius

L'objectiu és promoure projectes amb una visió integradora de l’educació, amb especial atenció a la compensació de desigualtats de caràcter social i econòmic, per això s'hi destinarà un total de 241.463€.

L'Ajuntament del Prat ha aprovat diversos ajuts econòmics a projectes pedagògics de primària i secundària, i postobligatoria,  que treballen l'educació en valors, l'aprenentatge en anglès, l'expressió musical i artística o l'educació ambiental. En total son 34.875€  que serviran per dur a terme projectes innovadors que reforçaran el currículum de l'alumnat.

 

Així mateix, també es destinaran gairebé 50.000€ per l'adquisició de llibres de text i material escolar per cada centre, fomentant la reutilització dins el projecte SORELL, i atenent a les famílies amb especials dificultats per adquirir els materials necessaris per al curs.

 

També s'ha aprovat  subvencionar les AMPA amb més de 36.000€, pels projectes presentats amb l'objectiu d'incrementar i millorar la participació i implicació de les famílies.

 

Totes les escoles de primària de la ciutat participen en el Programa d'estalvi energètic municipal i, per primera vegada, han rebut una subvenció per l'import corresponent a la meitat de l'estalvi aconseguit gràcies a les mesures endegades durant aquest any. L'import global de la subvenció ha estat de 19.987€, que haurà de ser destinat a l'adquisició de materials pedagògics, dispositius digitals i petit mobiliari. L'Ajuntament dedicarà l'import corresponent a l'altre 50% a aplicar mesures d'eficiència energètica als centres educatius.

 

Per últim, s'han aprovat diferents projectes que posen en marxa accions per potenciar competències acadèmiques i la promoció de l'equitat de l'alumnat a través de mesures compensatòries. Cal destacar el tallers de suport a l'èxit escolar  que es portaran a terme als centres de primària i secundària, i el projecte LECXIT, centrat en la millora de la lectura. L'import global destinat a aquests projectes és d'aproximadament 100.000€