09.07.14

L’Esquerra Plural proposa que siguin les companyies prestadores de serveis d’internet qui pagui la compensació per còpia privada i no els Pressupostos de l’Estat

IU-ICV-CHA presenta 21 esmenes a la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual i exigeix la supressió de la denominada “taxa Google”

El portaveu de l'Esquerra Plural a la comissió, Chesús Yuste, ha presentat 21 esmenes al projecte de llei de reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, i destaca la proposta que siguin les prestadores de serveis d'internet les que paguin la compensació per còpia privada, enlloc d'abonar-la des dels PGE, com proposa el PP. Així mateix, s'elimina l'article que per justificar una reducció en la compensació per còpia privada a la que tenen dret els/les creadors/es, declara il·legals tots els supòsit de reproducció o còpia per a us privat que fins ara eren legals, suposant un greu perjudici per al consumidor.

 

El Grup de l'Esquerra Plural pretén consagrar en la llei el dret de l'autor a adherir-se a una entitat de gestió de drets d'autor o autogestionar-se, la seva llibertat per decidir sobre quins drets vol llicenciar la seva obra, així com per fer servir llicències lliures o d'altres alternatives al copyrigth tradicional. En una altra esmena, matisa la irrenunciabilitat del dret per part dels autors i artistes, intèrprets o executants: "llevat del cas que voluntàriament s'opti per facilitar l'accés a la cultura lliure, es tracti d'obres d'us lliure i gratuït, o expressament s'autoritzi el seu us per a finalitats educatives o d'investigació".

També, l'Esquerra Plural proposa la supressió de la denominada "taxa Google" o "canon AEDE" que haurien de pagar els "agregadors" de notícies. Per Yuste, resulta dubtós que reproduir titulars de notícies periodístiques, disponibles en d'altres portals web, amb el corresponen enllaç al web original, pugui considerar-se contrari als drets d'autor, tal i com va dictaminar la recent sentència Svensson del Tribunal de Justícia de la UE en el cas C466/12. Aquest pagament pot acabar repercutint en plataformes de participació comunitària - Facebook, Twitter, Meneame - on es difonen i comparteixen titulars de premsa amb l'enllaç corresponent, això suposaria una alteració de la cultura P2P, que és fonamental en la societat del coneixement.

En aquest sentit, el diputat Chesús Yuste ha declarat que "independentment que pugui ser molt popular per a la imatge del Govern cobrar drets d'autor a Google News o Yahoo News, multinacionals que gairebé no paguen impostos a la hisenda de l'Estat Espanyol, el que hauria de fer el Govern, és centrar-se en exigir a aquestes empreses prestadores de serveis d'internet i de serveis a internet el pagament de la compensació equitativa per copia privada, evitant que recaigui sobre tothom via els Pressupostos Generals de l'Estat." I ha exigit que el Govern "esforci en cobrar impostos als gegants tecnològics pels negocis que realitzen a Espanya".

Així mateix, l'Esquerra Plural defensa als directors de fotografia - que haurien d'incloure'ls com autors de les obres audiovisuals- i als autors musicals - proposant equiparar-los amb la resta de contractes d'edició- i no oblida als autors i artistes amb discapacitats. També proposa una redacció alternativa a la qüestió de la finestreta única, per evitar la confusió de l'actual redactat del projecte del Govern.