15.05.17

Maria Freixanet pregunta al Govern per què la Seguretat Social denega pensions d'invalidesa a persones amb Síndrome de Sensibilitat Central (SSC)

La senadora ha reclamat que les demandes realitzades per part del Congrés i el Senat es posin en marxa immediatament.

La senadora d’En Comú Podem, Maria Freixanet, ha presentat una bateria de preguntes al Govern en les que demana explicacions sobre el motiu pel qual la Seguretat Social denega les sol·licituds de pensió per malaltia o les revoca amb posterioritat a persones que pateixen Síndrome de Sensibilitat Central (SSC). Freixanet també s’ha interessat pel grau d’implementació de les accions polítiques que tant Senat com Congrés, al llarg dels anys, han demanat al Govern que executi en la matèria.

Al setembre de l'any 2000 i al maig de 2012 el Congrés dels Diputats va aprovar dues Proposicions No de Llei que incidien en la necessitat de vehicular una atenció mèdica adequada a malalts i malaltes amb les patologies descrites així com a reconèixer aquestes malalties com incapacitants, reconeixent les pensions i ajudes necessàries per als i les afectades. En una línia similar es va pronunciar el Senat amb dues mocions aprovades al setembre de 2009 i el març de 2010. No obstant això, la realitat segueix sent ben diferent per als que pateixen algunes de les malalties englobades en les SSC, ja que segueixen sense existir unitats mèdiques especialitzades per aquestes patologies ni hi ha un reconeixement legal i mèdic adequat a les persones afectades.

La senadora Freixanet ha plantejat totes aquestes qüestions al Govern amb una àmplia bateria de preguntes en les que demana explicacions pel fet que els pronunciaments realitzats tant pel Congrés dels Diputats com pel Senat no s'han complert en la pràctica. D’una banda, Freixanet ha preguntat al Ministeri de Sanitat com pensa garantir el reconeixement inequívoc del SSC per part de tot el sistema legal i com es valora el fet diferencial que suposa per a les persones afectades que hagin de recórrer als tribunals perquè se'ls reconeguin evidències científiques constatades.

La senadora d'En Comú Podem també ha preguntat al Govern quan implantarà el Ministeri de Sanitat protocols de detecció, avaluació i seguiment de persones malaltes amb SSC als diferents estaments mèdics i amb ple abast territorial. Freixanet també qüestiona Govern sobre l'adaptació de llocs laborals, investigació i la inclusió de mòduls formatius sobre SSC a les Facultats de Ciències de la Salut. Es tracta, doncs, d'una posada al dia: d'una valoració sobre si el Govern compleix amb el que les Corts li reclamen en una matèria que segueix causant gran dolor a milions de persones i que celebra el seu dia el 12 de maig.

La Síndrome de Sensibilitat Central, l’SSC, engloba des de 1994 diferents patologies com la fibromiàlgia, la fatiga crònica, la hipersensibilitat química múltiple i l'electrosensibilitat. Aquestes síndromes, que afecten al voltant d'un milió i mig de persones a Espanya, la immensa majoria dones, són malalties absolutament invisibilitzades però amb un alt impacte sobre la qualitat de vida, sobre la salut i sobre la possibilitat de treballar, i en determinat grau són altament invalidants. Diferents estudis i especialistes demostren que fins a un 80% de les afectades estan invalidades per dur a terme activitats normals i la majoria viuen desateses i precaritzades.