26.09.16

El Masnou aprova una moció d’ICV-EUiA i exigeix la paralització de la instal•lació de comptadors telegestionables

El Ple de l'Ajuntament del Masnou, celebrat el passat 22 de setembre, ha aprovat la moció del Grup Municipal d'ICV-EUiA que, entre d'altres mesures, exigeix la paralització de la instal•lació dels comptadors telegestionables. La moció també obliga al govern municipal (ERC-CiU) a realitzar una ampla campanya municipal d’informació, en la qual s’informi la ciutadania de la normativa associada a la substitució dels comptadors telegestionables, de que la substitució no és obligatòria fins a finals de l’any 2018 i, també, a mediar sobre els possibles perjudicis que, en l'àmbit de la Salut i/o l'economia, la substitució pugui tenir per als veïns o veïnes del Masnou.

Stop a la instal·lació dels nous comptadors
El Masnou vol seguretat! Stop nous comptadors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moció d’ICV-EUiA, que incorpora lleugeres modificacions proposades per la CUP i ERC, va ser aprovada amb el vot favorable de tots els partits, a excepció del PP que es va abstenir.

En la seva intervenció, Màxim Fàbregas, portaveu d’ICV-EUiA, va manifestar que la havien preparada per respondre a les inquietuds que moltes famílies del Masnou havien fet arribar al seu grup, davant els intents de les empreses subministradores d’energia elèctrica de substituir els actuals comptadors per comptadors telegestionables.

La moció alerta de les possibles conseqüències d’aquestes substitucions per als usuaris, tant des del punt de vista de la salut (nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els camps electromagnètics (CEM) afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i nacionals),  com des del de la seva economia domèstica (els rebuts augmentaran considerablement el seu import).

La moció denuncia l’actuació de les empreses subministradores, ressaltant l’abús sobre les persones usuàries, quan les obliga a acceptar la substitució sense avisar-les prèviament, la qual cosa els impedeix, en la major part dels casos, estar presents.

La moció també explica els problemes que la substitució pot comportar sobre la protecció de dades de caràcter personal ja que, segons el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades, permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars ".

Per totes aquestes raons, la moció proposa 14 mesures, la major part de les quals són exigències al Govern de l’Estat i al de la Generalitat, entre les que ressaltem les que els exigeixen  paralitzin de manera immediata aquesta substitució, ja que no és obligatòria fins a finals de l’any 2018, les que demanen al Govern de la Generalitat que  s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa i altres,i que s'atenguin i recolzin les reclamacions dels ciutadans que es puguin produir en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents.

La moció també posa deures a l’Ajuntament del Masnou, al qual se li demana que realitzi una ampla campanya municipal d’informació ciutadana en la qual s’informi la ciutadania de la normativa associada a la substitució dels comptadors telegestionables i a la no obligatorietat fins a finals de l’any 2018, així com mediar sobre els possibles perjudicis que, en l'àmbit de la Salut i/o l'economia, la substitució pugui tenir per als veïns o veïnes del Masnou.