13.11.14

Moció d'ICV-EUiA demanant mesures urgents contra la pobresa energètica

El Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament del Masnou ha presentat una moció al Ple de l'Ajuntament demanant l'adopció de mesures urgents contra la pobresa energètica

La moció serà debatuda en el Ple de l'Ajuntament que se celebrarà el proper dijous, dia 20 de novembre.
La moció esmenta que l'un augment de la pobresa provocat per la situació de crisi, atur i retallades en drets socials que estem patint en els darrers anys ha agreujat la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, l’electricitat o el gas, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna, situació anomenada com a “pobresa energètica”
La moció denuncia que la llei de reforma del Sistema Elèctric a Espanya permet que les empreses privades subministradores no contemplen pèrdues pels impagaments de part dels seus clients en situació de pobresa energètica i que alguns d’aquests impagaments són assumits per les administracions públiques, especialment pels ajuntaments.
La moció també denuncia que la reforma del Sistema Elèctric a Espanya, aprovada pel Govern del PP en el mes de juliol de 2014, no només no dóna cap solució a aquesta crua realitat sinó que l’agreuja amb l’augment de tarifes.
Finalment, la moció esmenta que l’única iniciativa adoptada pel Govern de la Generalitat, el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, conegut com “Decret de treva hivernal”, ha estat totalment insuficient, com ja va denunciar en el seu moment ICV-EUiA, ja que, des de la seva vigència al desembre de l’any passat, només 500 famílies a Catalunya n’han fet ús, perquè no significava el pagament de les factures, sinó el seu ajornament. Per més INRI, el Govern de l’Estat ha recorregut aquest Decret davant el Tribunal Constitucional, que l’ha admès a tràmit, la qual cosa ha provocat la seva suspensió automàtica.

Per totes aquestes raons, la moció proposa adoptar els següents acords:

1. Rebutjar enèrgicament la suspensió, acordada pel Tribunal Constitucional, del Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, del Govern de la Generalitat, conegut com “Decret de treva hivernal”.
2. Instar el Govern de l’Estat a declarar l’electricitat, l’aigua, els gas, el butà i el propà com a Dret Social Bàsic.
3. Demanar al Govern de l’Estat l’aplicació d’un IVA reduït a aquests subministraments, que en aquest moment és del 21%.
4. Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una tarifa social en funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real es financi a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.
5. Instar el Govern de la Generalitat a que, de forma imminent, adopti les mesures necessàries per evitar el tall de subministraments a l’hivern per a les persones que es trobin en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no l’aplaçament, dels consums pendents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.