07.12.10

UNA PISTA ESPORTIVA COBERTA O UN PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS?

A VALLROMANES, VOLEM QUALITAT!

S’acosten les eleccions (maig 2011) i falta fer una obra simbòlica per al poble. L’Ajuntament, disposarà d’un ajut econòmic de l'estat per fer una pista esportiva, al actual parc Lluís Companys ón estava la Carpa.

És un projecte amb falta de visió doncs, ICV-Vallromanes i el poble, volem un pavelló municipal d'esports tancat per banda i banda, per oferir multituds d’esports i activitats, en qualsevol climatologia i època de l’any. Fins i tot, utilitzable per  l’escola tres pins o la bressol.

La futura pista esportiva serà coberta però afectada directament per les condicions del dia i la nit per als esportistes o les persones que la vulguin utilitzar.( fred, vent ,pluja "lateral" ,calor, humitat...)Aquí Vallromanes és un lloc a tindre en compte sobretot per el fred i la humitat a l'hivern-tardor i, el vent i la pluja a la primavera-estiu.

L'ajuntament posa com escusa la crisi per no fer bé les coses doncs, el pavelló municipal d'esports anava ubica't al costat del futur camp de futbol a Can Moreu (ICV-Vallromanes s'oposa al traslla't del camp de futbol a aquest sector). 

I ara l'altre pregunta serà...que es farà ón deuria anar el pavelló? S'arrivarà a fer? haurem de pagar dues vegades per falta de capacitat per la gestió de les inversions? 

ICV-Vallromanes estarà molt atent als costos reals d'aquest projecte (la pista coberta) i la seva adjudicació. Però tot i així, demanem a l'ajuntament de Vallromanes, que reconsideri el projecte actual a un pavelló i no una pista esportiva.

Amb una mica més de creativitat, podem aconseguir el pavelló. Les coses s’han de fer bé doncs, Vallromanes mereix el millor:  la qualitat...no la quantitat.

(la foto adjunta, és la pista de Vilanova, una instal·lació no encertada per a Vallromanes tot i que a la realitat, la nostre pista coberta no serà tant gran)

 

 David Carrillo

President ICV-Vallromanes