28.11.08

Pla Local d'Habitatge

PLH

Una vegada amb el POUM a la base de la taula, l'ajuntament tira endavant els seus ambiciosos projectes.

El Pla Local de l'Habitatge, és el document tècnic que a partir de l’anàlisi del context territorial i de la situació de l’habitatge a nivell local i de les condicions socioeconòmiques, urbanístiques i d’organització municipal on aquesta situació es produeix, defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per un període d’entre quatre i sis anys, amb l’objectiu de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

En resum...es vol iniciar la construcció d'habitatges de seguida, entre ells al camp de futbol, tot i que reconeixen la crisi i que pot enderrerir-se la seva construcció. Tot i això, ICV- Vallromanes mai ha negat la necessitat de què a Vallromanes es construeixi ja què, els municipis han de creixer de manera SOSTENIBLE i sense perjudici per als ja residents i al medi ambient. Posem de manifest la necesitat que els joves i les families, són les prioritats per aconseguir un habitatge. Per tant, l'excusa que l'Ajuntament va formular a la presentació del PLH en que només es podrien construir habitatges de protecció oficial, seria en condició de construir els de renda lliure. Aquesta condició no és necessària.

No obstant, encara que prioritzem la necessitat inmediata, INSISTIM I ENS NEGUEM a que el CAMP de FUTBOL desaparegui allà ón és en l'actualitat. Això no voldria dir que no es pogués construir ja què, existeixen més sectors destinats amb gran número d'habitatge de protecció oficial ón l'amenaça urbanística, és menys agresiva contra la ciutadania i el medi ambient.