29.11.08

EL POUM DES DE L'AIRE

EL POUM I LES SEVES ZONES MÉS RELLEVANTS

Adjuntem unes quantes fotografies aèries de Vallromanes i destacant les zones afectades per el POUM DE VALLROMANES.

No obstant, hi han altres zones importants però, hem incorporat aquests com a més rellevants per el seu greuge medioambiental i social.

Podreu comprovar per vosaltres mateixos, l'amenaça directa que el POUM provoca a la flora i fauna de Vallromanes.

*Fotografies editades per GOOGLE EARTH