16.05.11

EL REBUT DE L'AIGUA DE BANYOLES. L'EQUIP DE GOVERN DOBLARÀ EL PREU REAL DEL REBUT DE L'AIGUA PER PAGAR EL DEUTE.

La dada estava amagada en un informe de l'Interventor acceptant les previsions de l'Empresa per al període 2010-2060 que no existia en el moment de convocar-se el Ple (5 de novembre de 2010) i que es va redactar en data 9 de novembre, 24 hores abans de fer-se el Ple, i al qual no van tenir accés els Grups Municipals.

I no es tracta de l'efecte de la inflació! La inflació acumulada del període, segons el mateix document, és del 197% i l'augment del preu és un 387%.

ICV-Independents ja va oposar-se a aquesta maniobra: amb un recurs exigint l'accés a tota la documentació, informant la ciutadania del què estava ordint l'Equip de Govern d'esquenes a la ciutadania, promovent una campanya de presentació d'al•legacions i, finalment, aconseguint que el tema quedés pendent per a la propera legislatura.

Ara és el moment que la ciutadania prengui la paraula sobre aquest intent de fer recaure les dificultats financeres sobre les espatlles de tota la ciutadania, no en base a les seves capacitats econòmiques, sinó de manera injusta sobre un bé el consum del qual és inevitable.