25.05.13

Resolució sobre la LAPAO

El Consell Nacional aprova una Resolució sobre la unitat de la llengua i de rebuig a la llei de les Corts d'Aragó sobre les llengües catalana i aragonesa

El Consell Nacional d'ICV ha aprovat aquest dissabte 25 de maig una Resolució de rebuig a la nova llei de llengües de l'Aragó i de defensa dels drets lingüístics dels parlants del català i de l'aragonès.

La llei aprovada nega l'existència de les dues llengües; les redueix, sota l'etiqueta de modalitats d'una llengua desconeguda, a  una amalgama de parles locals sense relació a parent entre si, en redueix l'ús públic, etc.

La Resolució destaca que, amb la màxima fermesa, no podem restar aliens al mal que aquest tipus de decisions fan a la permanència i vivència del català a l’Aragó i que actuacions d’aquesta mena només poden respondre a mal entesos interessos polítics.

Per això, des d’Iniciativa per Catalunya Verds, entre altres coses, s’insta al Govern d’Aragó a què respecti els drets dels parlants que reconeix la legislació internacional, europea, espanyola i aragonesa, en els territoris inclosos a la zona d'utilització històrica predominant del català i l'aragonès i a què retiri la llei aprovada.

També s’estudiaran les iniciatives a emprendre pels nostres representants a les institucions i a nivell ciutadà, i s’insta el Govern espanyol i el Defensor del Pueblo  a presentar recurs constitucional a la llei; es demanarà als governs de les Illes Balears, el País Valencià i el Principat que traslladin a la conferència sectorial de cultura de l’Estat l’aprovació d’una Declaració de la unitat de la llengua catalana en totes les seves expressions i denominacions, que inclogui el foment i ús de la llengua en tots els territoris on és present; es donarà suport a les manifestacions de diferents col·lectius, associacions culturals i plataformes de parlants de les llengües minoritàries de l'Aragó o al pronunciament del Consell Escolar d'Aragó i el Consell Superior de les Llengües d'Aragó en contra de la modificació de la Llei vigent i a les iniciatives iniciades per la CHA.

ICV es compromet a emprendre les iniciatives de denúncia sobre la persecució del català i l’aragonès davant el Parlament Europeu, atesa la revisió del tercer informe de monitoratge de l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.

En darrer terme, i atenent les declaracions sobre aquesta qüestió que aquests dies ha fet el ministre d’Educació i Cultura del govern espanyol, Sr. José Ignacio Wert, demanem la seva destitució.