26.03.12

Salvador Milà es reuneix amb la Plataforma Garrigues per la Defensa del Territori

El Diputat i exconseller Salvador Milà, Josep Vendrell i ICV Lleida es reuneixen amb la Plataforma Garrigues per indagar més sobre el projecte de construcció d'una planta de Biomassa al terme de Juneda

El passat divendres, el Diputat i exconseller Salvador Milà va trobar-se amb representants de la Plataforma Garrigues en Denfensa del Territori per conéixer més al detall el projecte de construcció d'una Planta de Biomassa al terme de Juneda. En aquesta trobada també hi va assistir el Diputat referent a Lleida, Josep Vendrell, així com la Direcció d'ICV a Lleida.

Segons el Diputat "sembla que la sostenibilitat d'aques projecte és més que dubtable però no obstant necessitem tenir més informació a l'abast i cal estudiar la viabilitat del mateix així com demanar tota la informació de manera transparent i tàcita". Els membres de la Plataforma van explicar que les empreses SENER, RWE i Urgesneda que la plata tindria una potència de 16MW- més que la de Nufri, projectada al Pla d'Urgell- i serviria per genera electricitat. La matèria prima amb la que funcionaria la planta ha de ser la fusta que s'obtindria de xops, paulònies, neteges forestals i restes de poda. En total es necessitarien 125.000 T/any de matèria i 400.000m3 d'aigua per al seu funcionament i la seua eficiència seria d'un 30%.

Les raons per les quals la Plataforma s'oposa a la planta són majoritàriament: l'increment dels nivells d'ozó troposfèric que produirà la incineració; la saturació d'instal.lacions incineradores a la zona; la possibilitat que a banda d'arbres s'hi acabin incinerant també altres tipus de combustible; pels efectes sobre la salut de persones i conreus que les emissions generades poden suposar; per l'elevadíssim consum d'aigua. La Plataforma va advertir a més que ni l'Ajuntament de Juneda ni l'Ajuntament de Les Borges estan donant suport explícit al moviment contrari a la instal.lació de la planta i que tampoc han fet cap consulta ciutadana ni acció al respecte. 

Per la seva banda el Diputat Salvador Milà va demanar el número d'expedient d'urbanisme i d'activitat per poder-lo revisar a fons per tal de fer preguntes i demanar els informes ambientals a la Generalitat ja que, segons diu "tot sembla apuntar a que el projecte i les llicències no s'estan donant correctament". Així mateix la Secretàia d'Organització d'ICV Lleida, Sara Vilà,  opina que "un projecte d'aquestes característiques no es pot fer mai d'esquenes al territori ni a la ciutadania i cal que la participació de la mateixa sigui un element important a tenir en compte sempre". Així mateix també va explicar que la manca de transparència de la Generalitat malauradament està sent una tònica en tots els Departaments i que això malauradament obliga al territori i a la societat civil, a estar més que mai a sobre dels projectes que ens afecten.