22.05.09

Una societat més inclusiva, lliure i oberta al coneixement

ICV-EUiA proposa per les Eleccions Europees vol que les polítiques per la Societat de la Informació i del Coneixement (SIC) es plantegin de manera àmplia i transversal per poder abordar l'objectiu prioritari d'igualtat i cohesió social que desitgem per a la nova Europa. La fractura digital és un problema de desigualtat, però també és el seu reflex. ICV-EUiA postula una SIC inclusiva i oberta. La neutralitat de les xarxes i el respecte dels drets de privacitat són aspectes claus en aquests nous contextos digitals. La defensa dels estàndards oberts i l'impuls del programari lliure són aspectes destacats per garantir la independència i la neutralitat tecnològica. Tanmateix com els nous models que garanteixen i afavoreixen l'accés lliure al coneixement i la cultura.

Raül Romeva, Enric Pardo i Montse Escutia al costat d'una de les torres de la MAT

ICV-EUiA recull al seu programa electoral diverses propostes directament relacionades actuacions lligades a la promoció de la SIC:

191. Impuls de les noves tecnologies (i els continguts digitals) que han de suposar una major visibilitat, preservació i extensió de la diversitat cultural i lingüística, patrimoni de tots els europeus i una millora de les
possibilitats de producció, d'aprenentatge, de formació permanent, de comunicació i de continguts.

192. Revisió de les directives sobre els drets d'autor i drets afins als nous formats i en el marc de les TIC. Adaptar-les a les legislacions més avançades en el marc de fer compatibles els drets d’autor, l’impacte de les noves tecnologies, els nous factors i els agents que intervenen en els drets d’autor i la societat, conciliar els necessaris drets d’autor i l’accessibilitat universal i els drets dels usuaris.

Entre d’altres mesures generals:

  • Cap restricció als drets i les llibertats fonamentals pot ser imposada sense una resolució prèvia de les autoritats judicials.
  • Pas al domini públic entorn als 30 anys.
  • Aquells drets en què les institucions públiques siguin les titulars seran de domini públic automàticament.
  • Supressió del cànon digital indiscriminat.
  • Nou marc de les societats de gestió, adequar-les al control públic.
  • Cànon a les operadores de telecomunicacions.
  • Difusió i suport a les noves llicències lliures (copyleft).
  • Impulsar la lluita contra la pirateria.

 

Xarxes neutrals i respecte a la privacitat 

Les comunicacions electròniques han de ser neutrals i les operadores no han de poder retardar, desviar, prioritzar o impedir els trànsits de dades, ni discriminar per protocols o aplicacions. La ciutadania té dret a una xarxa neutral i a rebre els serveis en les condicions que se li han ofert i ha escollit. 

221. Sancionar als operadors que no ofereixin els seus serveis en temps, forma i preu acordat, tot garantint que han d'establir de forma clara i transparent per a tothom les condicions ofertes. Estendre la responsabilitat legal als quadres directius per pràctiques comercials que siguin considerades fraudulentes.

222. Impulsar nous models de desplegament de xarxes de fibra òptica que garanteixin l'equilibri territorial i plena competència en serveis i qualitat i que es complementin amb polítiques de xoc i actuacions públiques per aconseguir que les mitjanes europees del nivell d’accés a Internet siguin les dels països més avançats. El desplegament d’infraestructures de telecomunicacions neutres des del sector públic és una garantia per tal que la ciutadania, les empreses i les mateixes administracions puguin disposar de nous serveis de qualitat i a
preus competitius.  Afavorir la compartició d'infraestructures entre operadors, tot establint sistemes de contraprestació i exigir inversions reals als operadors que vulguin actuar en el mercat de les
telecomunicacions.

223. Promoure l’ús del programari lliure. Les institucions públiques s’han de posicionar de forma clara a favor de l’ús del programari  lliure i dels estàndards oberts i oferir tots els continguts que estiguin finançats amb fons públics, siguin textuals i/o multimèdia, amb llicències obertes (copyleft). ICV-EUiA dóna suport al programa
IDABC de la Comissió Europea que promou l'ús de programari lliure i la petició Open Parlament de recomanar l'ús d'estàndards oberts entre el Parlament i els ciutadans. Seguir vetllant per evitar que prosperin els intents de legalitzar les patents de programari a Europa.

224. Ens oposem a la ratificació de l'Acord Internacional Contra la Falsificació (ACTA), negociat en secret i que tenim tots els motius per creure que, sota pretext d'una legítima lluita contra la falsificació, hi ha un intent de legalitzar una xarxa de vigilància i detecció. El text d'aquest tractat ha de ser portat a un debat públic.