16.10.13

TRASPÀS DEL TRAM DE CARRETERA QUE VA DES DE LA ROTONDA FINS A PLAÇA ESGLÉSIA.

El passat dia 16 de maig en Ple ordinari, el Govern ( CiU + MxV-ERC ) més Ivall, van recolzar aprovar la "sol·licitud de traspàs de la carretera BV-5157", és a dir, el tram de carretera ( Rambla ) que va des de la rotonda fins a la Plaça de l'Església.

Els motius que decantaven aquesta necessitat segons va explicar el Govern, deriva a la necessitat que aquesta part del tram de carretera està sota control i gestió de la Diputació i, amb aquesta sol·licitud, es reclama que pertanyi íntegrament a Vallromanes.

ICV-Vallromanes no ho teníem molt clar doncs, ens vam començar a "moure" i preguntar sobre el "perquè"; quines obres s'ha realitzat en els darrers anys; que està bé i que hi falta en aquest tram; etc. ( al final de tot trobàreu les últimes intervencions realitzades per Diputació que el govern ens ha facilitat tot i que pensem que falta alguna )

Es va saber que calen fer forces arranjaments en aquest tram, com en molts del poble per descomptat. Aquests són, entre diversos: posar tanques de protecció, senyals de trànsit, reparacions en l'asfalt, etc.

El nostre grup va preguntar si el govern havia negociat amb Diputació, abans de demanar aquesta sol.licitud, si aquest Organisme s'encarregaria de reparar totes les mancances abans de traspassar-ho a la gestió del poble ( posar tanques de protecció on falten, protegir els fanals, realsfaltar, etc ). La resposta va ser una sorpresa i es que el Govern va respondre amb un "No".

És a dir, guanyem o perdem?

Entenem i estem d'acord que hi hagi un traspàs però amb garantia !

La nostra postura va ser molt clara. Si no es negocia que tots els arranjaments pendents i/o en mal estat no els realitza la Diputació, no podem votar a favor de la sol.licitud de traspàs. Això implicaria que a la llarga podria augmentar la càrrega als vilatans del poble. La nostra posició va ser "l'abstenció" fins que es demostri responsabilitat i canvi en el procés de negociació.

Hem de defensar els interessos del poble amb seny i responsabilitat.

Dades facilitades pel Govern envers les demanda que ICV-Vallromanes va sol.licitar :

- Reasfaltat. De la rotonda fins al pas de vianants prop de l’estació transformadora, el reasfaltat és de l’any 2007. D’aquest punt fins a l’entrada del carrer Vista Alegre el reasfaltat és de l’any 1996.

- Senyalització vertical. La senyalització vertical és de diferents anys. Les més antigues són de l’any 2001. També n’hi ha dels anys 2003 i les darreres són de l’any 2007.

- Repintat senyalització horitzontal. L’últim repintat de la senyalització horitzontal és de l’any 2011. Estava previst un repintat per a l’any 2013.

- Enllumenat públic. L’adequació de l’enllumenat públic és va fer l’any 2008. El seu cost va ser d’uns 47.000,00 €. Va ser una obra subvencionada a través del programa FEOSL.