23.02.10

Vallromanes, podria ser un objectiu per la instal.lació d'un CEMENTIRI NUCLEAR?

Tot té un começament...

Fa anys, quan es redactava el POUM i s'aprovà per part de CiU, IVALL i PSC(2007, a un mes vista de les eleccions municipals)...s'insistia per tots els mitjans que no hi hauria mai una zona industrial a Vallromanes, tot sabent que ja estem envoltats de les mateixes d'altres municipis.

El POUM, mai ha estat creat amb una conscienciació de futur si no era per interessos en el que es podien crear beneficis però, quins tipus de beneficis i per aquí? ampliació del sól urbanitzable; eliminació del camp de futbol per instal.lar pisos tipus Montornès del Vallès; etc.

  • L'Ajuntament de Vallromanes té varis projectes per aquest any que han estat presentats al FEOSL i encara que arriven tard,alguns són preocupants. Un del que podem dir que es necessàri i aplaudim la seva futura aplicació ( si es que es fa) i que els veïns ho demanaven a crits i sempre es feia "cas omís"....és l'adequació del Clavegueram de Can Morera i Can Palau. 
  • Un altre projecte necessàri i també en el que recolzem,és una idea presentada fa molts anys per el nostre grup que és, la construcció de passareles per sobre la riera. En aquest moment nomès hi ha una prevista. IVALL va prometre a travès de la còpia instal.lar en tots els pasos de la riera dins el seu programa electoral, arrivarà a complir-ho?
  • Dins d'un d'aquests projectes, i el més preocupant, és la instal.lació i adequació d'un magatzem per a productes químics. Desprès que serà? Una Cementiri Nuclear sota el Camp de Golf?

Desde ICV-Vallromanes demanem transparència i responsabilitat ambiental. Cosa del que careixen des de sempre, en aquest Ajuntament.

Recordar que aquests projectes s'estàn duent a terme amb ajuts Estatals i no precisament per les impositives retribucions fiscals municipals que a Vallromanes cada dia són més altes a canvi de menys serveis.

 

 

David Carrillo