Dolors Comas

Presidenta de la Fundació Nous Horitzons

Barcelona, 1951

Catedràtica d’antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i Virgili. Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Formació postdoctoral a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales i al Laboratoire d’Anthropologie Sociale de París.

Ha estat regidora de l’ajuntament de Tarragona entre 1995 i 2003 i diputada del Parlament de Catalunya entre 1999 i 2006. Durant els anys de diputada ha presidit la Comissió del Síndic de Greuges, ha estat portaveu de la Comissió de Política Social així com de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i ha estat membre de la ponència redactora de les lleis audiovisuals i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Entre 2006 i 2012 ha estat membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Ha fet estades com a professora invitada en Birckbeck College i Goldsmiths College (Universitat de Londres), Universitat de Buenos Aires, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat de Sevilla, Maison des Sciences de l’Homme (París), École des Hautes Études en Sciences Sociales (París), Universidad de Granada, Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa).

Ha treballat sobre els canvis econòmics i socials en el Pirineus, paper social de les dones, i  ecologia política. En els darrers anys ha fet recerques sobre polítiques públiques i mitjans de comunicació. Té més d’un centenar d’articles i llibres publicats. Destaquen entre les publicacions: Trabajo, género y cultura. La construcción de desigualdades entre hombres y mujeres (1995), Antropología económica (1998), Los límites de la globalización (2002), Andorra, una economía de frontera (2002), Mujeres, las otras políticas (2006),  “Noves famílies i polítiques públiques” (2008), “Les dones en els informatius de televisió” (2009), “La violencia sobre las mujeres en la agenda política, en la sociedad y en los medios de comunicación” (2011) “Políticas públicas y vida cotidiana. Redescubrimiento y auge de las políticas familiares en España” (2012)

Des de maig de 2012 és presidenta de la Fundació Nous Horitzons.