15.11.17

ICV dóna suport al professorat català als atacs rebuts a la seva llibertat de càtedra

"El sistema educatiu no pot amagar el cap sota l'ala, i no abordar la rabiosa actualitat a les aules sota el pretext d'una impossible neutralitat educativa. "

Fa unes setmanes que està en marxa una campanya de recollida de denúncies sobre fictícies situacions d'adoctrinament independentista generalitzat a les escoles i els instituts catalans. El sentit de la campanya és clar: polititzar i judicialitzar l'educació en el pitjor dels seus sentits, i destil·la un regust amarg a revenja davant la impossibilitat d'invalidar, per cap altra via que no sigui la del soroll i els tribunals, el model d'èxit d'escola catalana i d'immersió lingüística.

La visió del concepte d'educació subjacent a la campanya és clarament neoliberal, una perspectiva que trenca el concepte de comunitat educativa. Animar que mares i pares denunciïn a la justícia als mestres dels seus fills, en el marc d'una relació clientelar, supera per totes bandes les condicions mínimes per a la convivència a les escoles i els instituts, i nodreix la fractura social en comptes de contribuir a evitar-la.

Posar en qüestió la professionalitat del professorat a l'hora d'educar en continguts socials i ideològics és atemptar, per exemple, contra la llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE), que en el seu article tercer estén la llibertat de càtedra de l'article 20.1.c) de la Constitució espanyola a tot el professorat no universitari, quan reconeix que "els professors, en el marc de la Constitució, tenen garantida la llibertat de càtedra. El seu exercici s'orientarà a la realització dels fins educatius, de conformitat amb els principis que estableix aquesta Llei".

Si volem una educació de qualitat, cal que els nostres mestres i professorat parlin amb l'alumnat del conflicte polític que s'està vivint al país, i hem de preservar que aquests professionals ho puguin fer des de les mínimes garanties i de seguretat jurídica per exercir les seves funcions. Una de les finalitats del sistema educatiu, inclosa en la llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), assenyala en el seu article primer, lletra K, que el sistema educatiu ha d'educar per "la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests, així com per a la no-violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, i especialment en el de l'assetjament escolar".

El sistema educatiu no pot amagar el cap sota l'ala, i no abordar la rabiosa actualitat a les aules sota el pretext d'una impossible neutralitat educativa. Fer-ho seria contrari al foment d'un esperit crític i lliure, i a l'adquisició de competències per entendre el món contemporani. Un silenci lapidari respecte la realitat política del moment seria qualsevol cosa menys neutre.

Per tot això, cridem al conjunt de la comunitat educativa a mostrar el rebuig més ferm en contra d'aquesta iniciativa de divisió i enfrontament, a no sumar-se a les accions que se'n derivin, i a solidaritzar-se amb aquelles i aquells professionals de l'educació que en un futur pròxim es puguin veure afectats injustament. Així mateix, no descartem emprendre mesures legals i polítiques per aturar el que no pot rebre un altre qualificatiu que el de barbaritat.