Democracia

Democràcia plena implica una societat i una ciutadania compromesa amb els afers públics i un sistema polític que fomenti la participació d’aquesta ciutadania en la presa de decisions públiques. Per això creiem necessari fer-hi reformes i introduir nous mecanismes que permetin recollir l’opinió ciutadana més sovint i amb major incidència, innovar i experimentar fórmules per apropar les institucions a la ciutadania, convertir la participació política en quelcom quotidià. Mesures que, en definitiva, situïn el ciutadà i la ciutadana en el centre del procés de decisió de les polítiques públiques i de la vida política i no el deixi com a mer client o usuari. Estem parlant de fer un salt qualitatiu endavant avançant cap a la Democràcia Participativa.

Des d'ICV creiem necessari passar de la retòrica als fets. Per a nosaltres la participació ciutadana és un objectiu estratègic i fonamental que ha d’impregnar el conjunt de l’activitat de la societat civil i de les institucions públiques.

Coordinació: Sergi de Maya

Contacte: sdemaya@iniciativa.cat