23.11.09

25-N, Dia Internacional contra la violència de gènere

Autor: Conchi Caruda
Càrrec de l'autor: Dones amb Iniciativa
Publicat a: El 9 Nou

Quan una persona provoca un dany físic o emocional a una altra, s’està produint un maltractament que anomenem “Violència” i que està tipificat per la Llei d’Enjudiciament Penal. Però quan aquest dany el provoca un home contra la dona amb qui té una relació prèvia, la Llei ho considera a més “Violència de Gènere”. Així es va tipificar en el seu dia – tot i el rebuig dels sectors socials i polítics més conservadors – en la nova Llei Integral de la Violència de Gènere, que augmentava així el grau de protecció de les víctimes respecte la legislació anterior.

 

L’actual Llei ja ha complert cinc anys i, si fem un balanç, veurem que molt al nostre pesar no s’han reduït el nombre d’agressions i d’assassinats masclistes; i que la situació ha donat un tomb a considerar amb l’arribada de persones d’altres països i d’altres cultures on el paper de la dona no és el que se suposa en una democràcia occidental avançada. Des d’Iniciativa per Catalunya Verds estem convençudes que el Govern ha de dedicar molts més recursos dels actuals a la prevenció de la violència de gènere, així com que ha de reformar la Llei vigent. Davant de la gravetat de la situació, no es pot dubtar a posar en funcionament qualsevol mecanisme que contribueixi a crear un entorn favorable a la víctima, on aquesta se senti totalment segura i protegida.

 

Les causes que porten el maltractador a agredir la seva parella són múltiples, i és una realitat que es produeix en totes les classes socials. Crida l’atenció, no obstant, que segons les últimes estadístiques fetes públiques el 30% de les dones assassinades a mans de les seves parelles o ex-parelles són menors de 30 anys. Si aquests joves han crescut en una democràcia basada en la relació entre iguals, sembla evident que hi ha quelcom en la base del funcionament de la nostra societat que no rutlla com caldria. Això porta a reafirmar la importància que, tant des de les famílies com des dels centres educatius, els nostres infants coneguin des de ben petits la necessitat de créixer en els valors de la igualtat i la no discriminació entre gèneres. Cal que el jovent sigui conscient de la necessitat imperiosa d’acabar amb les desigualtats que patim les dones pel simple fet de ser-ho; unes desigualtats que tenen el seu màxim exponent en la violència masclista, però que també fan que les dones siguem més vulnerables davant les situacions de pobresa, precarietat laboral, atur i exclusió social.

 

En el cas de la violència de gènere es fa imprescindible recordar la importància que la víctima denunciï la seva situació des de la primera agressió. I diem això coneixedores que les circumstàncies per fer-ho no solen ser senzilles, ja que el primer que perd la dona maltractada és l’autoestima, i que conseqüentment apareix la por. Però la denúncia és l’única via per conservar quelcom tant valuós com ho és la pròpia vida.