29.01.13

Accés a la informació

Autor: Josep Casasnovas
Càrrec de l'autor: Portaveu d'ICV-EUiA
Publicat a: Butlletí Municipal Granollers Informa

En l’actualitat és clarament patent el desprestigi social que pateixen la política i les institucions democràtiques, fet que provoca una major exigència ciutadana de transparència, d’accés a la informació i de participació activa en la presa de decisions.

És la nostra responsabilitat aproximar les institucions, especialment el nostre Ajuntament, a la ciutadania de Granollers, facilitar la comprensió de tot allò que es fa i garantir que totes les persones tenen dret a accedir a qualsevol informació derivada del funcionament ordinari o de les decisions preses pel consistori.

L’Ajuntament de Granollers té serioses mancances en aquest sentit, ja que la ciutadania no pot disposar d’una eina d’informació objectiva i immediata a través de la que fer-se coneixedors de la realitat municipal. Aquesta eina hauria de ser, o estar ubicada, a la pàgina web municipal que, actualment, no compleix amb la majoria de requisits de transparència i d’accés a la informació.

L’accés a la informació no pot limitar-se a un comunicat de premsa, ni tan sols a un extracte o resum dels projectes que es realitzen. L’accés a la informació ha de ser la total publicitat dels documents de l’Ajuntament, la lliure disposició per la ciutadania dels projectes i plans de treball en format complet, la publicació de les agendes institucionals dels càrrecs electes per a saber a què es dediquen i amb qui es reuneixen...

Cal també que l’Ajuntament de Granollers faci un pas endavant, es modernitzi i es democratitzi, posant en marxa aplicatius digitals per a la interrelació amb la ciutadania. Mecanismes que esdevinguin, de facto, en processos participatius 2.0 constants, on la ciutadania disposi de tota la informació i pugui incidir en el govern de la seva ciutat. Només així es podrà recuperar parcialment la credibilitat perduda per aquestes mateixes institucions durant anys d’opacitat i manca de participació.