05.03.15

Pla de rescat social

Autor: Josep Casasnovas
Càrrec de l'autor: Portaveu del Grup Municipal d'ICV-EUiA
Publicat a: Butlletí municipal, Granollers Informa

ICV-EUiA hem presentat un Pla de rescat social, centrat en 10 compromisos clars i ferms, que defensarem al carrer i a les institucions.

Aquest 2015, viurem processos electorals a Granollers, a Catalunya i a Espanya, i tots ells seran decisius per canviar el sistema econòmic actual, que empobreix cada dia més els treballadors i les treballadores, mentre una elit de poderosos s'enriqueix a costa de la desigualtat i el patiment.

A aquests processos, ens hi presentarem amb moltes propostes i idees, sempre a l' entorn d'aquests 10 eixos principals per fer front a l'emergència social que vivim:

1.- Crear nova ocupació amb una nova economia social i verda.

2.- Impulsar una llei per promoure un treball digne.

3.- Aprovar una renda garantida de ciutadania per acabar amb l'exclusió social.

4.- Cap persona sense alimentació i subministraments bàsics: aigua, electricitat, gas.

5.- Garantir habitatge per a tothom. Pel dret a una segona oportunitat.

6.- Promoure una educació pública de qualitat per a l'equitat.

7.- Preservar i enfortir el sistema públic de salut.

8.- Enfortir el sistema públic de pensions.

9.- Pel dret a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència.

10.- Incorporar a totes les polítiques l'objectiu de la plena igualtat de dones i homes.

La gent d'ICV-EUiA sempre hem estat al costat de les reivindicacions socials i laborals, contra les retallades i privatitzacions, contra els desnonaments i la pobresa energètica, proposant alternatives i exigint un sistema progressiu més equitatiu.

Ara, és l'hora de portar aquestes reivindicacions a les urnes i de construir des dels ajuntaments un país mes just, i des del país, uns pobles més dignes.