Economía social

Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds per promoure i desenvolupar polítiques de suport a l'Economia Social i Solidaria. Per a la consecució d’aquests objectius d’aquest àmbit, es decideix organitzar-lo en tres branques: incidència política, coneixement i activisme.

Coordinador: Jordi Ibañez

Contacte: economiasocialisolidaria@iniciativa.cat

Estem a Facebook