David Cid a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya