04.07.14

Comunicat sobre cobrament de percepcions econòmiques a la FMC

Davant les informacions aparegudes a la premsa sobre el cobrament de percepcions econòmiques per part dels membres de la Federació de Municipis de Catalunya, els alcaldes d'ICV-EUiA-EPM membres de la FMC volem manifestar:

1. Els alcaldes volem reafirmar el nostre compromís amb la transparència i la nostra tasca des del municipalisme i volem deixar clar que a hores d'ara no hem tingut cap notificació judicial. Independentment d'això, davant les informacions aparegudes a la premsa volem donar les explicacions pertinents.

2. La nostra tasca i responsabilitats durant aquest temps a la FMC ha estat aquesta:

a.     Lluís Tejedor com a vicepresident de la FMC i president de la Comissió de Prevenció i Seguretat

b.    Jordi San José com a vocal i president de la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat

c.     Isabel Garcia com a vocal i presidenta de la Comissió de Benestar i Acció Social (tasques en les que va substituir a Ivan Arcas, ex alcalde Molins de Rei)

Com a membres de la FMC hem seguit desenvolupant aquestes tasques dins de la Federació quan aquestes percepcions econòmiques van ser retirades.

Les tasques desenvolupades dins de la FMC han estat per exemple: presidir grups de treball de regidors i tècnics de relacions amb benestar social i urbanisme; representar els municipis en les reunions amb el Govern de la Generalitat, la Comissió de Governs Locals, el Consell de Governs Locals, el Govern de l'Estat i altres organismes; traslladar els interessos del municipalisme a les comissions parlamentàries i participar i aportar en la tramitació de lleis com la llei d'educació, la de serveis socials, la llei de protecció infància, entre altres projectes de llei.

3. Les percepcions econòmiques que hem cobrat han estat per l'exercici d'aquestes funcions. La totalitat d'aquestes dietes s'ha declarat de forma transparent a hisenda i al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Aquestes percepcions estaven al pressupost de la Federació de Municipis i eren públiques.

4. Els alcaldes i l'alcaldessa d'ICV sempre hem tingut el convenciment que hem actual d'acord amb la legalitat. Mai, ni la secretaria general de la Federació de Municipis, ni els serveis jurídics de l'entitat han fet cap advertiment pel cobrament de percepcions econòmiques pogués ser contrari a l'ordenament. La nostra sorpresa i indignació apareix quan coneixem que es poden haver comès errors administratius, comptables o jurídics.

5. Pel que hem conegut i per la gestió que d'aquest assumpte ha fet la secretaria general, des de que ha aparegut la notícia als mitjans de comunicació, procedeix a acordar la destitució immediata del secretari general de la Federació de Municipis.

6. La Federació de Municipis ha d'assumir les possibles responsabilitats en aquest afer i ha d'assegurar la correcta actuació dels alcaldes i alcaldesses d'acord amb la legalitat. És per això que el nou secretari general de la Federació de Municipis ha de tenir l'encàrrec de revisar immediatament totes les decisions que la presidència i la secretaria general hagin adoptat en relació a aquesta qüestió.

L'objectiu d'aquesta revisió no ha de ser un alter que determinar quina és la correcta actuació de la Federació, exigint, en el cas que algun alcalde o alcaldessa, hagin rebut percepcions econòmiques que no hauria d'haver cobrat, el seu retorn.

7. Amb el convenciment expressat anteriorment d'haver actuat d'acord amb la legalitat, i fins que no s'aclareixi la situació, els alcaldes i alcaldesses d'ICV retornem a la Federació de Municipis les quanties rebudes sense que això suposi acceptar, en cap cas, haver comès cap conducta il·legal.