07.05.09

Els Verds/ALE forcen que el Parlament Europeu respecti la neutralitat de les xarxes

L'esmena presentada pel grup parlamentari Verds/ALE ha permès aturar un paquet de mesures de l'àmbit de telecomunicacions que hauria autoritzat a qualsevol operadora limitar l’accés a Internet per descàrregues il•legals. L'eurodiputat d'ICV, Raül Romeva, ha celebrat avui que la majoria del Parlament Europeu (PE) s'hagi posicionat a favor de l'anomenada esmena 138 que estableix que només un jutge pot decidir sancionar un usuari amb la interrupció de la connexió a Internet per descarregues il·legals. D'aquesta manera el Parlament Europeu s'ha posicionat a favor del dret de la ciutadania a l'accés lliure a les xarxes.

Raül Romeva al Parlament

ICV defensa que les comunicacions electròniques han de ser neutrals i les operadores no han de poder retardar, desviar, prioritzar o impedir els trànsits de dades, ni discriminar per protocols o aplicacions. La ciutadania té dret a una xarxa neutral i a rebre els serveis en les condicions que se li han ofert i ha escollit. D'acord amb aquest plantejament, ICV també proposa legislar per poder sancionar als operadors que no ofereixin els seus serveis en temps, forma i preu acordat, tot garantint que han d'establir de forma clara i transparent per a tothom les condicions ofertes. Aquestes responsabilitats legals cap a les companyies es considera que estendre-les als quadres directius per pràctiques comercials que  siguin considerades fraudulentes. 

El paquet Telecom

Raül Romeva s'ha mostrat satisfet que el Paquet Telecom finalment hagi tingut en compte la Carta Europea de Drets Fonamentals i la necessitat de comptar sempre amb una ordre judicial abans de procedir a qualsevol mesura sancionadora. Tot i així, Romeva ha reconegut que "no s'ha trobat la fórmula que permeti fer compatible el lliure accés a la xarxa (el qual entenem com un dret fonamental) amb la persecució de les activitats il·legals, sigui relatives a qüestions de seguretat pública o de drets intel·lectuals".

De la mateixa manera, Romeva ha admès que el debat i el punt d'acord no és senzill i ha afegit que "la substitució de la presumpció d'innocència per la política de la responsabilitat o culpabilitat compartida no em semblen la millor manera d'afrontar el tema". L'eurodiputat ecosocialista ha reiterat que "en cas d'aprovar-se el text tal com estava els proveïdors d'Internet haurien tingut la capacitat de tallar l'accés a la xarxa a aquelles persones basant-se només en la sospita que n'estan fent un ús il·legal, prèvia notificació triple però sense necessitat de comptar amb un requeriment judicial per fer-ho tal com defensa el president francès, Nicolas Sarkozy".

"Calia que quedés clar que el lliure accés a Internet és un dret essencial, i en cap cas podem convertir els i les usuàries d'Internet en sospitosos habituals, i encara menys en criminals per defecte ha dit Romeva alhora que ha recordat que "Internet és fonamental per l'educació i per a l'exercici de la llibertat d'expressió i l'accés a la informació, tota restricció imposada sobre l'exercici d'aquests drets fonamentals han d'estar en conformitat amb el Carta Europea de Drets Fonamentals ".