16.01.19

ICV-EUiA fa al·legacions al pressupost municipals de 2019

El grup municipal d’ICV-EUiA ha fet les següents al·legacions al pressupost de 2019 per tal de que s'arribi a l'aprovació definitiva amb uns pressupostos que donin resposta a la ciutadania

En l’al·legació primera que hem presentat i que es refereix a dotar una partida de 300 mil euros per llençar una segona convocatòria de micro crèdits per el foment de la emprenedoria i la ocupació, que l’anterior govern ha estat una eina a la que s’han adherits moltes empreses i persones que volien muntar la seva pròpia empresa.

 

En l’al·legació segona demanem que s’inclogui en les partides de capítol 1 la consignació necessària per la contractació de 4 persones tècniques per a la reobertura immediata del servei Badalona Eficient, que és una eina necessària per estalviar en la despesa elèctrica i evitar sobre cargues en els comptadors.

 

En l’al·legació tercera demanem que en el pressupost ordinari una partida mínima de 400.000 mil euros per posar en marxa una campanya d’ajuts a la remodelació i millora de les instal·lacions elèctriques d’habitatges particulars de la nostra ciutat i comunitats de propietaris per tal de millora la eficiència energètica i evitar en la mesura que sigui possible casos com el que s’ha donat a barri de Sant Roc,aquesta al·legacions també l’hem fet els tres grups municipals que composàvem l’anterior govern.

Així també l’hem presentat a l’alcalde un decàleg de propostes per tal de que el grup municipal d’ICV-EUiA pugui donar suport a la seva proposta de pressupostos per al 2019, davant la paràlisis política i administrativa de l'ajuntament de Badalona, ICV-EUiA només donarà suport presentats pel PSC si el compleixen els següents punts:

  1. Que el PSC recolzi la llista més votada d’esquerres pel tal de barrar el pas a un govern del PP.

  2. Com segona mesura, convocatòria d’una comissió per tal de fer un seguiment de la reforma del de la platja dels Pescadors per informar del estat de redacció del projecte i calendari d’execució, com ja estava previst a l’anterior govern.

  3. Desbloquejar la inversió de les noves instal·lacions per la brigada municipal de parcs i jardins, aturades per l’actual govern.

  4. Posar en marxa la gestió directa per part d’ENGESTUR del servei de esporga i manteniment d’arbrat tal i com ja estàvem treballant des del govern municipal.

  5. Reobrir abans del 15 de febrer de 2019 el servei Badalona Eficient d’assessorament energètic que a estat tancat per l’actual govern municipal del PSC.

  6. Inici del procés d’incorporació de les 24 persones que han de cobrir places als serveis socials municipals.

  7. Augmentar la partida destinada a la practica de l’esport a Badalona (pressupost ordinari i inversions) per habitant fins arribar a 25 € per habitant per situar-nos progressivament en els mateix nivell d’inversions com ciutats con l’Hospitalet o Sabadell.

  8. Iniciar les obres per part de MARINA SA de descontaminació i recuperació de la platja de La Marina.

  9. Execució del trasllat provisional a una carpa del Mercat Torner a la plaça Països Catalans.

  10. Execució de les obres de manteniment ja previstes a la carpa del mercat Maignon.

PDF iconallegacions_pressupost_2019_1.pdf

PDF icondecaleg_acord_pressupostos_2019.pdf