04.04.11

ICV-EUiA presenta una Proposta de Resolució instant a adoptar una postura favorable per a que MINURSO assumeixi la protecció dels drets humans en els territoris del Sàhara Occidentals.

El mandat d’aquesta missió s’ha anat prorrogant, ja que degut als obstacles posats pel Marroc no ha pogut complir l’objectiu establert per l’ONU, i el proper mes d’abril s’haurà de decidir novament si es prorroga o no el mandat de MINURSO.

En els darrers mesos s'estan estenent al Magreb les protestes i les demandes de democràcia. Aquests dies està sent notícia la situació de Líbia, ja que allà s'hi estan produint els esdeveniments més greus. Però les mobilitzacions en favor de la democràcia estan tenint lloc a molts països  del Magreb -es van iniciar al Sàhara Occidental, però també els ciutadans de Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i Egipte han sortit al carrer plantejant exigències en favor de la democràcia. En tots aquests països, les autoritats han matat a persones  que protestaven pacíficament; i evidentment també han ferit, detingut o empresonat a d'altres. Arran de les protestes de Líbia, a començaments de març els Governs de França i el Regne Unit varen posicionar-se a favor de l'oposició Líbia, amb el propòsit d'impulsar la democràcia, i van fer esforços públics per empènyer la Unió Europea cap a aquesta postura. En aquest sentit, el Govern espanyol hauria de prendre una posició clara de defensa de les institucions i dels drets humans, treballant en aquesta línia al si de la Unió Europea, assumint el lideratge que li correspon en el conflicte del Sàhara Occidental i reclamant que l'esmentat conflicte s'ha de solucionar mitjançant l'exercici del dret d'autodeterminació materialitzat en un referèndum que ofereixi al poble del Sàhara Occidental totes les possibilitat, inclosa la independència. Per arribar a aquesta solució  es va crear fa dues dècades la Missió de  les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO). El mandat d'aquesta missió s'ha anat prorrogant, ja que degut als obstacles posats pel Marroc no ha pogut complir l'objectiu establert per l'ONU, i el proper mes  d'abril s'haurà de decidir novament si es prorroga o no el mandat de MINURSO, i en cas de prorrogar-se, en quines condicions i amb quines competències.

Tenint en compte les mobilitzacions ciutadanes que s'estan produint  al Magreb, la repressió amb què estan responent les autoritats, i més en concret, que el Marroc no respecta els drets humans, ni tan sols al Sàhara Occidental que manté ocupat, i considerant també que és just que MINURSO tingui també funcions de protecció dels drets humans, hem de treballar en aquest sentit tots els que volem una solució pacífica i justa per al Sàhara Occidental.

En aquest sentit la Proposta de Resolució presentada per ICV-EUiA insta al Govern a fer les gestions necessàries davant del Govern de l'Estat per tal que aquest manifesti la seva postura favorable i el seu compromís per a que la Missió De les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) assumeixi la protecció dels drets humans en els territoris del Sàhara Occidental i que  lideri els treballs en favor que MINURSO  i que animi públicament a tots els estats de la Unió Europea a adoptar una postura favorable.