Cultura

L'àmbit de cultura d'ICV aplega militants i persones externes al partit que compartim la idea de que és necessària una major centralitat de la cultura en la nostra agenda política. La cultura és l'instrument bàsic per construir una ciutadania crítica, capaç de qüestionar-se el seu entorn i ser motor de la transformació social. Entenem la cultura com un dret de ciutadania que els poders públics, amb la complicitat i el concurs del sector de la cultura, han de garantir. La cultura ha de passar a ser un pilar bàsic de l'Estat del Benestar, i ha de comptar amb el suport públic suficient, entenent la política cultural com una inversió i no com una despesa. La garantia de l'accés a la cultura, el foment de la creativitat i la construcció de nous models de governança són eixos de treball en la nostra proposta política.
 
Coordinació: Carles Spa