Fletxa_component Cal Trabal

Posicionament d'ICV de L’Hospitalet respecte el projecte de Cal Trabal

  

ICV de L’Hospitalet treballarà per a què el projecte de Cal Trabal sigui sostenible


El respecte als valors naturals històrics i ambientals de la Marina és fonamental tant pels seus valors intrínsecs com per les potencialitats de lleure, de conservació de la natura  i  educació  ambiental  en  un  municipi  especialment  mancat  de  zones naturals i verdes per a la ciutadania.

En això no ens juguem sols el nostre futur, sinó el de l’àrea  metropolitana: el riu Llobregat, la seva llera i la zona agrícola han de ser considerats com un espai  estratègic  en  l’àrea  metropolitana  per  a  l’establiment  d’una  zona  de caràcter natural i d’espai de lleure, per motius hidrològics, biològics, històrics de patrimoni i qualitat de vida, tal i com ho estan considerant la resta dels nostres municipis veïns. Per això creiem que qualsevol actuació en aquesta zona  ha d’estar al servei d’aquest objectiu i no  pot hipotecar el futur d’una  zona natural i de lleure per a la ciutadania.

El projecte Biopol és una de les actuacions importants que es desenvoluparà en els propers anys en aquest sector i disposa d’altres zones a més de Cal Trabal. De la mateixa forma que Iniciativa per Catalunya Verds de l’Hospitalet comparteix els objectius de recerca biomèdica, de creació d’ocupació de qualitat a través d’empreses d’alt valor afegit i de consolidació de l’Hospitalet com a ciutat universitària, sanitària i saludable que significa el Biopol, també pensa que aquest projecte ha de ser compatible amb la conservació del medi natural i de la zona agrícola de l’Hospitalet i amb la recuperació de l’accés de la ciutadania al riu Llobregat. Per això treballarà, en el marc de l’equip de govern i del ple municipal, per a que un dels sectors d’actuació del Biopol, el projecte de Cal Trabal, sigui un projecte sostenible.

Per això ICV proposa que:

§         El que ha de dirigir el conjunt de l’actuació és la voluntat de recuperar i preservar un patrimoni natural i històric de la ciutat. Qualsevol altre actuació ha d’estar al servei d’això i no  pot hipotecar el futur d’una  zona natural i de lleure per a la ciutadania.

§         El projecte ha de partir de les 28 hectàrees qualificades pel Pla General Metropolità de Barcelona com a parcs i jardins i protecció de zona verda del total de 43 hectàrees que ocupa tot el sector. L’ordenació resultant no pot significar una pèrdua de zona verda en el municipi de l’Hospitalet.

§         S’explori tot el ventall d’instruments urbanístics disponibles per protegir de manera definitiva la zona, i que el màxim nombre d’hectàrees de l’àmbit Feixa Llarga - Cal Trabal passi de propietat privada a propietat municipal amb l’objectiu de preservar-les definitivament com a espai natural.

§         El màxim nombre d’hectàrees reservades com a zona verda conservin el seu ús agrícola i que es faci un gran projecte d’horts urbans per al gaudi de la ciutadania i l’educació ambiental dels infants i joves de la ciutat.

§         Les hectàrees que conservin l’ús agrícola siguin qualificades com a parc agrari i passin d’una qualificació urbanística 6 a 24, tot respectant els anteriors acords de Ple referents a la protecció de la zona i al Parc agrari del Baix Llobregat.

§         El disseny de la futura zona verda sigui respectuós amb la fauna existent i es configuri més com un espai natural integrat en el Delta del Llobregat que no pas com un parc urbà. Que el disseny sigui fruit d’un procés participatiu.

§         Les tres masies existents en el sector (Cal Trabal, Ca l’Esquerrer i Cal Masover Nou) siguin restaurades, passin a ser de propietat municipal i tinguin un ús d’equipament públic lligats a activitats mediambientals i al record del passat agrícola de la ciutat de l’Hospitalet, amb la creació del museu agrari de la ciutat.

§         El projecte garanteixi l’accessibilitat i la permeabilitat de l’espai des de la Gran Via i la ciutat. La zona natural no pot quedar com un espai marginal tancat i per això és fonamental la connexió a peu i en bicicleta des del Parc de Bellvitge fins a la zona de la reserva natural del Delta del Llobregat, passant per Cal Trabal i pel camí de ribera del Llobregat, tot aconseguint la recuperació per part de la ciutadana de l’Hospitalet del seu riu i el seu Delta.

Per tal d’aconseguir la incorporació d’aquestes propostes, Iniciativa per Catalunya Verds de l’Hospitalet treballarà, amb responsabilitat dins de l’equip de govern, per superar les dificultats que aquest projecte té avui per a que sigui compartit per la nostra formació política. ICV té la voluntat d’incidir en la redacció final del projecte abans de la seva presentació en el ple i té la ferma voluntat de presentar les al·legacions que consideri necessàries al llarg del procés de tramitació del projecte per a que sigui sostenible i respectuós amb el Medi Ambient.

L’Hospitalet, 21 de novembre de 2008

DC 27/05/2015 | 23:32