Fletxa_component Respostes del ple ordinari del 17-06-2010

 

Resposta 1 relativa a la factura amb entrada 3022 DEL 27/05/2010

 

La factura fa referència a la compra i lloguer del material necessari per portar a terme la mostra gastronòmica i el tast d’inauguració que es va fer al llarg dels dos dies de durada de la Fira de la maduixa.

 

L’adquisició i lloguer de material feia referència a diversos conceptes diferenciats:

 

1)    Lloguer de carpes, taules, estovalles

Amb la intenció de millorar la imatge i qualitat del material d’exposició emprat a la Fira i concretament pel desenvolupament de la mostra gastronòmica i activitats complementàries de caire gastronòmic es considerà oportú llogar aquest tipus de material a empresa externa davant l’estat deteriorat del material que actualment té l’Ajuntament.

 

Alhora el fet de concentrar les activitats gastronòmiques de dinamització de la Fira a la Pl. de l’Església ens limitava l’espai per col·locar les taules que actualment tenim a l’Ajuntament

 

2)    Lloguer de material de refrigeració

En aquesta ocasió com els dos anys anteriors en què es va posar en funcionament la mostra gastronòmica es va optar pel lloguer del material necessari de refrigeració.

Tot i això en aquesta ocasió s’optà per un muntatge i desmuntatge amb empresa externa perquè es considerà important alhora descarregar d’aquesta funció a la brigada municipal.

 

3)    Compra de material necessari pels tastos que es donaven a la mostra gastronòmica

No és una despesa nova. Des de la posada en funcionament de la mostra gastronòmica la regidoria de Promoció Econòmica col·labora amb els establiments de restauració participants facilitant-los el material necessari.

 

Informar alhora que tot i què s’hagi incrementat les despeses en el desenvolupament d’activitats gastronòmiques i complementàries a la Fira, aquestes despeses són subvencionables a través de les subvencions sol·licitada i concedida a la Diputació de Barcelona (Àrea de Comerç- Oficina de Mercats i Fires Locals) i la sol·licitud tramitada i pendent de conèixer el seu atorgament per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Resposta 2.- En referència al pla territorial metropolità de Barcelona:

 

·         Quines al·legacions de les presentades han estat acceptades per la Generalitat? quin era el seu contingut?

L’al·legació formulada per l’ajuntament i acceptada per la generalitat  consistia en demanar que es prengués en consideració els àmbits de creixement i usos que es formulen en el nou POUM , atenent a la dotació precària d’equipaments, zones verdes impracticables , i precarietat de connexió de Vistamar amb el centre urbà.

·         Quines han estat rebutjades? quin era el seu contingut?

No ha estat rebutjada la al·legació sinó que ha sigut contemplada en l’aprovació definitiva del Pla territorial Metropolita de Barcelona, desapareixen la estratègia   de reducció de l’àmbit de Vistamar, traslladant aquesta estratègia  a altres zones del municipi . (Castellar d’Índies i zona SUP 02)

 

·         Quina afectació té sobre el POUM la decisió final de la Generalitat?

Cap

 

 

Resposta 3.- en referència a l’expedient urbanístic de la Hacienda:

 

En primer lloc, encara no està obert perquè l’assessora jurídica estava amb tots els expedients de contractació del FEOSL, ja que aquests tenen un termini concret per a les ajudes de l’Estat, i en veritat no ha tingut el temps suficient per incoar l’expedient de referència.

 

D’altra banda, ella acaba de començar a revisar i estudiar novament l’expedient i, per part de l’equip de govern tenim molt clar que no estem esperant a que prescrigui l’expedient esmentat.

 

 

Resposta 4 en referència a la carretera d’accés a Castellar d’Índies

 

Tenim pressupost de Ruscalleda s.a., de data 03-05-10 per l’arrencada d’arrels superficials i parcejat de la carretera d’accés a Castellar d’Índies, per un import de 25.0000,32 € amb IVA inclòs.

 

La nostre intenció es realitzar estes obres de millora quan les nostres possibilitats de tresoreria no los permitent.

 

 

Resposta 5 en referència la subvenció per a la redacció del pla d’adequació de la urbanització de Castellar d’Índies:

 

L’Arquitecte Municipal està en contacte amb l’Incasol, el mateix arquitecte ha enviat tota la documentació que teníem nosaltres per a tal de poder  valorar i quantificar el treball pendent i el possible cost econòmic.

 

 

 

Resposta 6 en referència a la instància del delegat sindical reclamant el pagament de les hores extres:

 

Les hores no es varen pagar perquè no teníem partida especifica i s’han tingut que capitalitzar.

 

Les hores es pagaran aquest mes de juny.

 

El govern municipal, pagarà les hores extraordinàries pactades amb els treballadors o es compensaran amb dies de festa, analitzant els servies que generen les hores extres.

 

 

Resposta 7

 

Aquests tiquets corresponent a la Fira de la Maduixa, i aquests comensals  que segons vostè mengen  a costelles de l’erari públic, no són altres que la Policia Local, que es varen quedar per vigilar la fira, Protecció Civil que va ajudar a la Policia Local amb tot el tema de vigilància, trànsit i aparcament de cotxes, la Brigada  municipal que va estar tots dos dies per muntar i estar pendent de qualsevol necessitat de la fira, i les persones de la organització que no es van moure  en dos dies pendents que la fira fos un èxit, tal com va ser.

Intentar confondre tots aquests serveis i aquesta dedicació del personal i voluntaris del nostre poble i comparar-ho amb la retallada dels salaris del personal municipal (cosa que hi estem totalment en contra), és ser molt recargolat.

 

 

8.- En referència a la demanda d’una pista per monopatins i altres:

 

·         Per què no s’ha fet encara la pista reclamada?

Perquè esta inclosa dins les millores del projecte de FEOSL “ Carril Bici” la qual acaba d’iniciar-se.

·         Quan estarà aquesta instal·lació al servei dels nens i nenes del poble?

Quan s’acabin les obres del Carril Bici. Creiem que un parell de mesos ja estarà instal·lada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV 29/05/2015 | 07:52
Fons_fixed_articles
Fons_fixed_publications
  • Mesveure